Gra na rynku walut – w jaki sposób to wygląda?

Kontrakty forward stały się nadzwyczaj istotnym instrumentem w budowie współczesnego rynku inwestycyjnego. Kontrakty forward tyczą się zakupu, lub sprzedania aktywów po określonej cenie w przyszłości. Nie muszą one dopełniać warunków ustalanych przez giełdy.

Obie strony uzgadniają rozrachunki transakcji w dniu dostawy. W przypadku kontraktu forward, większa część ugód jest przeprowadzana w postaci dostawy towaru, lub rozliczenia gotówkowego. Transakcja terminowa przewiduje, że produkt, albo walor jaki jest jej przedmiotem, można będzie nabywać, czy też sprzedać po cenie korzystniejszej niż uzgodniono w kontrakcie. Sprzedawca spodziewa się, że do czasu realizacji transakcji kurs dobra zmaleje niżej ustalonego, a więc zarobi sprzedając dobro po cenie większej od rynkowej. Z kolei nabywca spodziewa się podwyższenia ceny, dzięki czemu będzie mógł odsprzedać kontrakt z korzyścią. Pragniesz więcej informacji?

pieniądze w walucie euro

Autor: Butz.2013
Źródło: http://www.flickr.com

Kontrakty forward nie są zagadnieniem obrotu giełdowego, są oferowane przez instytucje finansowe ich klientom, bądź innym instytucjom finansowym. Dowolność w ustalaniu wymogów kontraktu, czyli brak normalizacji hamuje obrót nimi głównie z powodu braku płynności, ale też nie muszą spełniać zastrzeżeń określonych przez giełdy, natomiast data dostawy może być umownym dniem, komfortowym dla obu stron transakcji. Wypowiedzenie umowy zawartej w ramach układu forward odbywa się także w drodze negocjacji między stronami transakcji.

Prócz towarowych kontraktów foraward istnieją również finansowe kontrakty forward na przekazanie w określonym dniu danej wielkości pieniędzy. Kontrakty forward odgrywają coraz to ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Nazywa się je mianem układów terminowych.

Forex informacje Comparic wyznaczają wizualizację sytuacji rynkowej danej dewizy. Praktycznie na każdej platformie brokerskiej można odszukać serwis poświęcony wykresom cenowym, dzięki czemu jest możliwość online obserwować bieżącą sytuację rynkową i prawidłowo reagować otwierając, lub kończąc pozycję na parach walut.

Intrygujący materiał? Jeśli tak sądzisz, to kliknij ten link, w serwisie plyty granitowe strzegom, który w tamtym miejscu znajdziesz, także jest coś wartościowego!

Jest możliwość modyfikować parametry wykresów poprzez zmianę podziałki czasu, przemianę obrębu, lub wybór rodzaju wykresu. Jest opcja zarejestrowania wykresu i stworzenia swojego osobistego.