Czym jest temat intercyzy? Co należy przez to rozumieć i kiedy ma zastosowanie?

Intercyza jest to słowo na opisanie przedmałżeńskiej umowy majątkowej, jednak intercyzę można podpisać w trakcie trwania małżeństwa. Kontrakt taki w związku z tym może, ale wcale nie musi, poprzedzać ślubu. Powszechnie się uważa, iż istnieje jeden rodzaj intercyzy, to znaczy taki, który określa całkowitą rozdzielność majątkową małżonków. To w rzeczywistości nie jest prawdą, bowiem intercyza może ograniczyć zakres wspólnoty majątkowej, lecz i go poszerzyć.

Prawo rodzinne określa, iż jest możliwe by zawrzeć różne rodzaje umowy przedmałżeńskiej, zaś umowa taka musi być podpisana w formie aktu notarialnego pod rygorem braku ważności. Taki rygor oznacza, że nie dochowanie formy aktu notarialnego może prowadzić do nieważności intercyzy. W czasie trwania małżeństwa możemy zmienić, albo też znieść umowę majątkową. Zrezygnowanie z powyższego porozumienia majątkowego, bez rozwodu, będzie skutkowało powstaniem ustawowej wspólności majątkowej. Gdy zawrzemy małżeństwo bez intercyzy, to powstanie tak zwana wspólność majątkowa.

dokumenty

Autor: 24oranges.nl
Źródło: http://www.flickr.com

Obejmuje ona wszelkie przedmioty majątku, które zostały zostały wniesione przez małżonków podczas trwania tego typu wspólnoty, czyli od chwili jej ustanowienia. Małżonkowie w związku z tym są współwłaścicielami takich przedmiotów majątkowych. Jednak, wspólność nie obejmie majątku osobistego każdego ze współmałżonków. Może też tak się zdarzyć, iż małżonkowie zechcą zmniejszyć zakres majątku wspólnego. W tej sytuacji w umowie przedmałżeńskiej opisuje się dodatkowe kategorie przedmiotów majątkowych, jakie nie zostaną objęte tego typu umową. W takiej sytuacji prawo nie stwarza żadnych przeszkód w wyłączaniu poszczególnych grup. Ograniczenie wspólności polega na tym, że w umowie opisuje się, jaka część majątku wspólnego będzie majątkiem osobistym małżonków. Jednocześnie, możemy działać w drugą stronę, to znaczy poszerzyć wspólność majątkową. W tej sytuacji ustawodawca zakazuje konkretnych czynności – zdecydowanie więcej przeczytasz pod tym adresem.

Małżonkowie są w stanie rozszerzyć wspólność na rzeczy majątkowe, jakie przypadną małżonkowi z tytułu
odziedziczenia, prawa majątkowe, które wynikają ze wspólności łącznej, która podlega odrębnym regulacją jak również na prawa niezbywalne, co znaczy, że będą mogły przysługiwać jedynie pojedynczej osobie. Na wypadek wielu wątpliwości dobrze będzie omówić tą sprawę ze specjalistą, jest nim z pewnością adwokat adwokat Zabrze – kliknij ten link. Lepiej zasięgnąć porady wcześniej, aniżeli po czasie starać się jakoś naprawić błędy wynikające z niewiedzy.