W jakich okolicznościach zawierana jest umowa faktoringu oraz jakiej osobie może ona pomóc?

Utrzymanie tzw. płynności finansowej to kwestia niezwykle istotna dla wszystkich między innymi podmiotów gospodarczych. W niektórych wypadkach nie zapłacenie we właściwym czasie pewnej opiewającej na znaczną sumę faktury mogłoby prowadzić nawet do plajty i zamknięcia firmy.

Co można wykonać, aby utrzymać wymienioną płynność? Przykładowo w sytuacji, gdy pewien świadczeniodawca pobrał już zapłatę, lecz nie przekazał produktu? W takich sytuacjach można wykorzystać tzw. faktoring. Jest to zakup przez podmiot, który wykonuje tego typu usługę (jest on nazywany faktorem) tzw.

Jeżeli ten temat Cię zaciekawi, to na pewno zainteresuje Cię także nowa treść na prezentowane zagadnienie, gdyż również ma atrakcyjne informacje.

nie przeterminowanych zobowiązań zakładów, które w takiej okoliczności nazywane są jako faktoranci. Zobowiązania te są przynależne do firmy, jaka jest odbiorcą. W usłudze faktoringu istnieją zatem 3 strony. Faktor wypłaca faktorantowi od 80 do 100 procent zobowiązań wykupionej faktury za taki towar czy przeprowadzoną na rzecz odbiorcy usługę. Warto jednak dodać, że za usługę faktoringu faktor pobiera określoną prowizję. W rzeczywistości zatem to nie przedsiębiorca a faktor musi czekać na jej opłacenie przez odbiorcę.

psycholog

Źródło: flickr.com
Taki faktoring to usługa, jaka jest prowadzona dla spółek lub instytucji, które mogą wystawiać faktury z odroczonym czasem płatności. Aby móc korzystać z takiej usługi należałoby uprzednio podpisać z faktorem stosowną umowę.

Jest ona zawierana na czas nieokreślony, co jest przewagą nad przykładowo umowami kredytowymi, które zazwyczaj podpisywane są na ustalony wcześniej przedział czasu. Nie ma więc potrzeby cyklicznego odnawiania umowy co np. rok. Kolejną zaletą faktoringu jest możliwość szybkiego zawarcia umowy faktoringu.