Od jakich elementów uzależniona jest płynność przedsiębiorstwa

Troską każdego przedsiębiorcy jest utrzymanie płynności finansowej prowadzonej firmy. Czy uda się to zrobić uzależnione jest chociażby od tego, na jakim poziomie kształtuje się kapitał obrotowy firmy.

firma

Autor: Daniel Lobo
Źródło: http://www.flickr.com
Każde przedsiębiorstwo ma swój majątek obrotowy. Jeśli od tego majątku będą odjęte zobowiązania finansowe, które , które przedsiębiorstwo jest winne dostawcom, należności z wobec banku na skutek zaciągniętych przez firmę kredytów, pieniądze wydawane na wynagrodzenie pracowników i składki na ubezpieczenie (sprawdź też: ubezpieczenie oc działalności gospodarczej) społeczne oraz podatki powstanie kapitał obrotowy firmy (co wliczać w kapitał obrotowy netto). Kapitał obrotowy netto to różnica, która powstanie po odjęciu bieżących aktywów przedsiębiorstwa od krótkoterminowych zobowiązań, które posiada przedsiębiorstwo. Kapitał obrotowy netto powinien być większy niż majątek trwały , który posiada firma. Do cieszących się największą popularnością środków płatniczych zaliczany jest pieniądz. Funkcje pieniądza są rozmaite. Funkcje pieniądza to przede wszystkim funkcje płatnicze, obrachunkowe oraz transakcyjne. W przeważającej liczbie przypadków pieniądz pełni także funkcję motywacyjną.

biznesmeni przy komputerach

Autor: Piotr Drabik
Źródło: http://www.flickr.com
Bardzo dużo firm, które działają na rynku wymagają do wykonywania swoich zadań odpowiednich programów komputerowych. Znaczna większość przedsiębiorców stosuje legalne oprogramowanie (jakie są kary za nielegalne oprogramowanie w firmie). Znajdują się jednak i tacy przedsiębiorcy, którzy mimo zagrożenia wysoką karą decydują się na nielegalne oprogramowanie w firmie. Stosowane nielegalne oprogramowanie w firmie, jeśli zostanie znalezione ciągnie za sobą odpowiedzialność karną. Właściciel firmy, który zdecydował się na zainstalowanie na będących własnością firmy komputerach pirackiego oprogramowania złamał ustalone w naszym kraju prawa autorskie. Autor oprogramowania znajduje się pod ochroną przepisów ustawy o ochronie praw autorskich oraz prawa karnego. Właściciel firmy, który zdecyduje się zainstalować na używanych w firmie komputerach pirackie oprogramowanie nie tylko utraci komputery, ale zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Może być ukarany karą grzywny, ograniczeniem wolności, a nawet karą pozbawienia wolności. Nie opłaca się więc kupować nielegalnego oprogramowania. Oszczędności mogą bowiem przekształcić się w wielkie kłopoty. Powinien wiedzieć o tym każdy, kto podejmuje decyzję o kupnie pirackiego oprogramowania do prowadzonej przez siebie firmy (Cena biznesu).