Wyeliminowany lot! Należy ci się zadośćuczynienie! Sprawdź jak je dostać i walcz o swoje!

W przewozie powietrznym, tak jak w każdym pozostałym zdarzają się przeróżne przypadki, które są zależne od wielu czynników. Na ogół zdarza się wycofany lot z powodu złych warunków atmosferycznych.

podróż samolotem

Autor: Prayitno / Thank you for visiting ! (3 millions )
Źródło: http://www.flickr.com

Są to nadzwyczajne sytuacje w związku z jakimi nie mamy prawa do żadnych żądań w stosunku do przewoźnika. Do takich wypadków należy również odwołanie lotu i zawiadomienie o tym pasażera na dwa tygodnie przed przewidywanym lotem, bądź oferta alternatywnego lotu na tej samej trasie w pokrewnym terminie. Nawet w nadzwyczajnych sytuacjach, w razie konieczności linie lotnicze są zobowiązane do udzielenia pomocy podczas wyczekiwania na nowy lot. Odwołany lot zobowiązuje przewoźnika do bezpłatnego wyżywienia, dwie rozmowy telefoniczne, lokum w hotelu razem z transportem między lotniskiem a miejscem kwatery. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat zobacz na Firma Skylegal.plPomoc udostępniana jest w zależności od czasu czekania na spóźniony, lub alternatywny lot, przy czym prawo do pobytu w hotelu przysługuje jedynie w wypadku konieczności oczekiwania na ów lot przez jedną, lub kilka nocy.W wypadku, kiedy został odwołany lot, naprawienie szkody jest realne w przypadku odmowy przyjęcia na pokład samolotu. W tym przypadku linie lotnicze muszą zorganizować wyjazd do punktu docelowego współmiernym alternatywnym środkiem przewozu, bądź oddać wartości biletu również, w odpowiednich sytuacjach, zagwarantować darmowy przewóz powrotny. W sytuacji istotnego opóźnienia o co najmniej 5 godzin istnieje także prawo domagać się zwrócenia pieniędzy, ale jeżeli pasażer przymnie zwrot, wtedy linie lotnicze nie są zobowiązane już gwarantować dalszej pomocy ani załatwiać dalszej podróży.

pokład samolotu

Autor: Matt Popovich
Źródło: http://www.flickr.com

Oprócz tego, jeśli przybycie na miejsce nastąpi z ponad 3-godzinnym poślizgiem, należy się odszkodowanie w wysokości 250–600 euro w zależności od odcinka przelotu.
Wypłata odszkodowania powinna nastąpić w formie pieniężnej. Za pisemną akceptacją pasażera, może nastąpić w formie vouchera, albo usług. W sytuacji kiedy jest odwołany lot, odszkodowanie za wypadek komunikacyjny zależne jest od długości trasy. Jest to wnikliwie ustalone w odpowiednich rozporządzeniach.