W jakich okolicznościach może się przydać wycena przedsiębiorstw, jakie są najchętniej stosowane sposoby wyceniania firm.

Sprzedaż dobre rozwiniętego przedsiębiorstwa nie jest łatwą rzeczą, szczególnie że w grę niekiedy wchodzą naprawdę wysokie kwoty. Wiadomo, że sprzedawca będzie chciał dostać jak najwięcej, z kolei kupcowi zależeć będzie na maksymalnym obniżeniu ceny.

Z tego też powodu przed finalizacją tego typu transakcji konieczna jest wycena aktywów, (poznaj tutaj) która poda wartość majątku firmy i da stronom punkt startowy do dalszych negocjacji. W praktyce takie wyceny wykonuje się różnymi sposobami, w zależności od tego, w jakim celu mają być one przeprowadzone. Podczas podejmowania decyzji oprzeć się można tylko na jednym sposobie, a można też użyć paru, aby mieć kompleksowy obraz stanu danej firmy. Należy przy tym pamiętać, że wszelkie sposoby wyznaczania wartości są szacunkowe i będą dawać jedynie przybliżony pogląd.
szkolenie pracowników

Autor: NAVFAC
Źródło: http://www.flickr.com
Najstarszymi i najpopularniejszymi obecnie sposobami wyceny firm są metody majątkowe. W tym przypadku wartość konkretnego przedsiębiorstwa określa się jako różnicę pomiędzy posiadanym majątkiem, a wszelkimi zobowiązaniami. Niestety w wielu przypadkach ta metoda jest bardzo zawodna, ponieważ będzie wykorzystywać tylko materialne składniki, a zupełnie pomija tematy wartości intelektualnej, znaków towarowych czy patentów.

Zainspirował Cię nasz artykuł? Masz chęć zostawić pewne komentarze na temat (https://www.pomnikiwroclaw.pl/oferta/)? Będzie to dla nas szalenie przyjemne przeżycie.

Z tego też powodu niejednokrotnie wycena spółek wycena spółek będzie znacznie zaniżona w porównaniu ze stanem faktycznym.

Wady tej nie mają metody dochodowe, które się opierają na wykorzystaniu do wyceny osiąganych przez firmę dochodów, stosuje się tutaj kilka różnych podejść w zależności od potrzeb i charakteru firmy.