Urlop na wychowanie dziecka jako przerwa w zatrudnieniu

Urlop na wychowanie dziecka to przerwa w zatrudnieniu w celu pełnienia własnej opieki nad potomkiem, po tym, jak opiekunowie zużyją urlop macierzyński i urlop rodzicielski.

Dużo rodziców zastanawia się nad tym, czy skorzystać z tego urlopu, czy wrócić do pracy.
autopodroznicy.com
Urlop wychowawczy do wykonywania osobistej pieczy nad maluchem ma możliwość wykorzystać wszelki pracujący zatrudniony na podstawie umowy o pracę poprzez okres minimum pół roku. Do takiego czasu wlicza się również czas zatrudnienia u byłych chlebodawców. Z urlopu nie zdołają skorzystać osoby zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia, bądź te, które mają podpisane umowy o dzieło i pokrewne, albo prowadzące własną aktywność gospodarczą. Urlop wychowawczy udostępniany jest na wniosek pracownika, a pracodawca nie ma prawa odmówić jego udzielenia. Wniosek wolno napisać osobiście, lub skorzystać z gotowych wzorów. Wymogiem jest to, by podanie złożyć u chlebodawcy co najmniej trzy tygodnie przed przewidywanym rozpoczęciem urlopu.
urlop wychowawczy

Autor: Robert (Bob) Hetherington
Źródło: http://www.flickr.com

Z prawa do urlopu wychowawczego ma możliwość skorzystać mama dziecka, ojciec, względnie oboje. Urlop ów może zostać udzielony zarówno mamie, jak i tacie dziecka, albo jego opiekunom. Z trzyletniego wymiaru urlopu wychowawczego każdemu z rodziców, albo opiekunów należy się wyłączne prawo naruszenie praw autorskich do jednego miesiąca urlopu, przepisu takiego nie wolno przekazać na drugiego z rodziców, albo opiekunów. Taki urlop ma możliwość być rozłożony na części.

Opiekun, który nie wykorzystał od razu po macierzyńskim pełnego urlopu wychowawczego, jedynie wziął go w dwóch fragmentach, urlop wychowawczy ma możliwość rozdzielać maksymalnie na trzy części.