Szkolenia ISO 9001 – sprawdź, w jaki sposób wdrożyć cykl PDCA

Przedsiębiorstwa starają się dzisiaj oferować towary jak też usługi, które nie jedynie spełniają, lecz również uprzedzają oczekiwania klientów. Jednocześnie pozostając konkurencyjne, muszą redukować koszta. Firmy, tak duże jak i mniejsze, wymagają całościowego podejścia do spraw jakości, jakie uwzględniają poprawę właściwości jakościowych i optymalizację kosztów.

Norma ISO 9001:2015 jest to międzynarodowa norma określająca wymagania, jakie powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Wdrażanie systemu zarządzania jakością może odbyć się we wszystkich organizacjach, niezależnie od ich wielkości a także rodzaju. Pośród korzyści wypływających z zastosowania normy ISO 9001:2015 znajdują się: poprawienie wewnętrznego przepływu informacji, zwiększenie zaufania nabywców, poprawa obsługi – znormalizowanie zasad postępowania, podwyższenie konkurencyjności, redukcja kosztów działalności, właściwy podział uprawnień poprzez pozyskanie następujących uprawnień dla wybranych pracobiorców: audytor wewnętrzny.

audyt

Autor: parylo00
Źródło: http://www.freeimages.com

Audytor wiodący realizuje w firmie auditingi realizowanych systemów. Określa, czy systemy (SP – ogrzewanie na podczerwień) te zgodne są z postulowaniami normy, efektywnie wdrożone a także podtrzymywane. W trakcie auditingu, audytor zbiera potrzebne dowody z audytu a także gromadzi specyfikację konieczną do opracowania raportu z auditingu – zobacz, jakie aktualizacje zaszły w normach ISO. Przeprowadzenie audytu umożliwia poznać zarówno silne jak też słabsze strony jednostki, przy czym dla słabych niezbędne jest wskazanie właściwych działań naprawczych a także profilaktycznych. Audytor, zgodnie z wymaganiami normy, powinien mieć odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania auditingów.

Szkolenia dla audytorów poprzez przekazaną wiedzę teoretyczną a także ćwiczenia praktyczne, przygotowują do piastowania funkcji audytora wiodącego Systemu Zarządzania Jakością – zerknij na ofertę Akademii EcoMS. Wykłady oraz konwersatorium przeplatane są konkretnymi ćwiczeniami powiązanymi ściśle z dziedziną specjalizacji uczestników. Szkolenia dla audytorów zawierają m.in: najistotniejsze objaśnienia dotyczące auditingu jak też działań poaudytowych, przebieg audytu, obwieszczenie o audycie: kto przygotowuje, do czego służy, aktywności poaudytowe – planowanie, realizacja, ocena efektywności.