Prawa i obowiązki będące skutkiem ochrony własności intelektualnej

Wszystko co kiedykolwiek wymyślił człowiek może być przedmiotem własności intelektualnej. Ochrona własności intelektualnej odnosi się do dwóch kategorii: ochrony praw autorskich i własności przemysłowej. Pierwsza z nich to prawa autorskie i prawa pokrewne. Prawa autorskie dotyczą autora, czyli utworów literackich i artystycznych zapisanych, wykonanych oraz nagranych.

Prawa pokrewne dotyczą wszystkich ludzi zaangażowanych w rozpowszechnianie, wykonanie i rozreklamowanie utworów: artystycznych wykonań, fonogramów i wideogramów, nadawania programów radiowych i telewizyjnych oraz pierwszych wydań. Z kolei własność przemysłowa to wszelkie: wynalazki, wzory przemysłowe i użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych. Prawa własności przemysłowej są przyznawane przez odpowiedni do tego organ. W Polsce odpowiedzialny jest za to Urząd Patentowy. Prawa autorskie nie potrzebują składania wniosków do urzędu. Żeby utwór podlegał ochronie praw autorskich powinien spełniać dwa warunki: musi być wynikiem indywidualnej pracy twórczej i musi być niepowtarzalny.

Czy ta tematyka Cię pasjonuje? Jeżeli tak, to przejrzyj link (https://ozieblowski.pl/klient-biznesowy/), pod którym znajdziesz potrzebne Ci informacje – sprawdź, że Cię zaciekawią na długo.

Drugim warunkiem jest utrwalenie utworu w jakiejś formie.

patent

Autor: Janet Lindenmuth
Źródło: http://www.flickr.com

Ochrona własności przemysłowej obejmuje: projekty wynalazcze, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne. Wśród projektów wynalazczych rozróżnia się wynalazki (pomysł przedstawiony za pomocą nowego innowacyjnego rozwiązania technicznego), wzory użytkowe, wzory przemysłowe i topografię układu scalonego. Zgłoszenie wynalazku do Urzędu Patentowego skutkuje jego opatentowaniem, co łączy się z uprawnieniami do wyłącznego wykorzystywania i pobierania korzyści majątkowych. Wzory użytkowe dotyczą również rozwiązania technologicznego z naciskiem na oryginalność i przydatność. O ile w patencie najważniejsza jest innowacyjność o tyle wzory użytkowe kładą nacisk na użyteczność. Przykładem wzoru użytkowego jest: zapalniczka, rower i zamek do drzwi.

Wzory przemysłowe dotyczą głównie ochrony zewnętrznej postaci wyrobu: kształtu, zdobienia, koloru. Przykładem wzorów przemysłowych mogą być: fasony spodni i sukienek, meble, ozdobne czcionki. Topografia układu scalonego to ochrona innowacyjnego rozmieszczenia elementów. Przykładem topografii układu scalonego może być program komputerowy. Znaki towarowe to znaki graficzne (wyraz, rysunek, kompozycja kolorystyczna lub forma przestrzenna), melodia lub sygnał dźwiękowy. Są one na tyle oryginalne, że jednoznacznie kojarzą się z konkretną marką. Przykładami znaków towarowych są loga firm i hasła reklamowe.Czytaj też

Oznaczenia geograficzne zwracają uwagę na nazwę regionu, miejsca lub państwa. Oznaczenie geograficzne używane jest do podkreślenia przynależności terytorialnej towaru. Przykładem mogą być pierniki toruńskie lub koronki z Koniakowa

W dobie coraz łatwiejszego rozpowszechniania treści za pomocą komputera, problem ochrony praw autorskich oraz własności przemysłowej nie może być przez nikogo bagatelizowana. Ochrona własności intelektualnej nie dotyczy bowiem tylko wynalazców, autorów utworów a także ich wydawców. Odbiorca kultury nie jest bierny, ale aktywnie bierze udział we współtworzeniu kultury. Prawa autorskie chronią również publikacje w sieci przeciętnych obywateli nie dopuszczając do tworzenia plagiatów.

Zobacz też