Porady podatkowe dla biznesmenów

Jak odliczyc internet? Podatnik – będący osobą fizyczną, która korzysta z internetu, ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione z tytułu użytkowania internetu. Od 2014 roku zmniejszeniu uległa liczba osób mających ulgę na internet.

Z ulgi można skorzystać wyłącznie przez 2 następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Ci, którzy dotychczas nigdy nie odliczali internetu od podatku, będą to mogli zrobić dwukrotnie, w zeznaniach za dwa następujące po sobie lata podatkowe. Od podatku odliczyć można nie tylko internet, z którego korzystamy w domu, ale również ten, do którego posiadamy dostęp w komórce, czy za pomocą przenośnego modemu np. w laptopie. Ulga na internet dla jednego podatnika wynosi maksymalnie 760 zł rocznie. Dowodem uprawniającym do ulgi mogą być faktury wraz z dowodami zapłaty, potwierdzenia przelewu bankowego tudzież bankowe potwierdzenia zapłaty. Więcej na

Ulga na zakup kasy fiskalnej

kasa fiskalna

Podatnicy rozpoczynający ewidencję przy użyciu kasy kasy fiskalnej mogą odzyskać do 700 zł z tytułu jej zakupu – nie może to jednak przekraczać 90% ceny zakupionej kasy. ulgę odliczyć można w składanej deklaracji VAT. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych którzy nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile nie korzystają ze zwolnienia, zobligowani są do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu rejestrujących, zwanych potocznie kasami fiskalnymi (). Nie używanie kas fiskalnych pociąga za sobą negatywne konsekwencje tj. obciążenie podatnika specjalnym zobowiązaniem podatkowym – czyli 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług za okres w którym podatnik nie stosował właściwego urządzenia rejestrującego.

Kasa fiskalna jednak to dość kosztowy zakup. Ceny kas rejestrujących kosztują w granicach 600 – 1 000 zł. Na szczęście, ustawodawca przewidział dla podatników rozpoczynających ewidencjonowanie za pomocą kasy fiskalnej możliwość częściowego zwrotu kosztów zakupu właściwego urządzenia. Podatnicy mogą odliczyć od podatku należnego kwotę na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu netto, jednak nie więcej niż 700 zł.

Leasing samochodu
Jak można odliczyć VAT od leasingu samochodu? Auto wzięte w leasing daje szereg możliwości jeśli chodzi o odliczanie VAT. Bierze się to głównie z faktu, że zamiast raty kredytu przedsiębiorca spłaca w zw. z samochodem ratę leasingową, zawierającą w sobie VAT. Dodatkowo tego biznesmen ponosi koszty samochodu, tj. wydatki na benzynę, serwis i części zamienne, które również mają w sobie podatek.

Nie zastanawiaj się: przejdź do serwisu prawo cywilne adwokat wrocław, by uzyskać ciekawe fakty na prezentowany w artykule zagadnienie. Czekamy na twoją recenzję!

Więcej na