Połączenie firm a sprawozdanie finansowe

podatki

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
We współczesnej gospodarce, charakteryzującej się mnogością konkurujących ze sobą podmiotów gospodarczych oraz wieloma powiązaniami między czynnikami pośrednio lub bezpośrednio wpływającymi na koniunkturę, coraz trudniej przychodzi pojedynczym firmom wypracowanie udziału w rynku.

Skutecznym sposobem na taki stan rzeczy jest połączenie dwóch lub więcej podmiotów.

Takie rozwiązanie daje szereg korzyści, między innymi pozwala zwiększyć możliwości firmy na rynku, daje lepszą, silniejszą pozycję wobec konkurentów oraz wpływa na większą stabilność finansową spółki w okresie dekoniunktury. Większe podmioty znacznie lepiej radzą sobie z efektywnym zarządzaniem zasobami jakie posiadają oraz maja możliwość skuteczniej zmniejszać koszty związane z własną działalnością, co ma bezpośrednie przełożenie na zyski wypracowywane przez przedsiębiorstwo. Pomimo niewątpliwych korzyści, związanych z połączeniem firm, konsolidacja przedsiębiorstw generuje także pewne problemy, zwłaszcza w ważnym dziale sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa.

Hej, sprawdź to, jeśli jeszcze nie wiesz o tej atrakcyjnej stronie a zobaczysz, że jest ona dla Ciebie bardzo ciekawa.

Pojawia się problem, z jednej strony obowiązku rozliczenia samych połączeń lub podjętych inwestycji, z drugiej strony sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego będącego sumą jednostkowych sprawozdań finansowych dwóch lub więcej przedsiębiorstw, funkcjonujących odrębnie na rynku ale zawiązanych kapitałowo. Zasady dotyczące formy i zawartości wspomnianego raportu stanowią duży zakres regulacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.Ponieważ poprawna konsolidacja sprawozdań finansowych jest czynnością żmudną, wymagającą fachowej wiedzy i dużej drobiazgowości, sporo przedsiębiorstw podejmuje decyzję o skorzystaniu z usług proponowanych przez profesjonalne biuro rachunkowe Bielsko Biała lub nabycie specjalistycznego programu wykorzystywanego do konsolidacji sprawozdań finansowych.


Wyświetl większą mapę