Obowiązek wypisania zaświadczenia na każdą prośbę pracującego

Powinnością Pracodawcy jest wypisanie zaświadczenia na każdą prośbę pracownika. Nie istnieje ograniczenie liczby zaświadczeń, które pracownik jest w stanie dostać w trakcie roku, w związku z czym ma możliwość o nie wnioskować kiedykolwiek, gdy tego chce.

banknoty i monety w walucie euro

Autor: Butz.2013
Źródło: http://www.flickr.com
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach jest konieczne do ubiegania się o pożyczkę, miejsce w przedszkolu dla dziecka, czy alimenty. W zaświadczeniu o zatrudnieniu i płacach, tak jak w jakimkolwiek innym, nie może zabraknąć danych pracującego. Niezbędne jest imię i nazwisko, numer PESEL, bądź numer i seria dowodu tożsamości. Wpisuje się również funkcję pracującego, datę zatrudnienia i czas obowiązywania umowy.

Jeśli w znajdującym się tu artykuły nie znalazłeś intrygującej Cię informacji, to kliknij ten link i zobacz sam (http://abk.pl/) podobny tekst.

Nie mniej ważna jest w tym miejscu wielkość wynagrodzenia wypłacanego za pełnioną pracę. Do jej wykazania wystarczy najczęściej średnie miesięczne uposażenie brutto obliczone na podstawie kilku miesięcy poprzedzających wydanie dokumentu. Jeśli na pracowniku spoczywa zadłużenie komornicze, powinno to być wykazane w zaświadczeniu. To samo tyczy się sytuacji, kiedy zakład pracy postawiony jest w stan bankructwa, lub likwidacji. Jest to bardzo ważne dla pożyczkodawcy i może znacznie zminimalizować płynność finansową osoby dla której zaświadczenie jest przedstawiane.

wizerunek - firma

Autor: HazteOir.org
Źródło: http://www.flickr.com
Przedstawiając takie zaświadczenie dowodzimy, że będziemy mieli możliwość systematycznego realizowania opłat. Podobnie jest w przypadku kredytów, jednakże tu dodatkowo poświadczenie o zarobkach jest w stanie powiększyć zdolność kredytową.

Osoba wystawiająca dokumentu ponosi odpowiedzialność legislacyjną w wypadku podania danych niewłaściwych z prawdą. Zaświadczenie aktualne jest jeden miesiąc od daty wypisania.