Mistrz zmianowy – charakterystyka zawodu

Mistrz, to tytuł przyznawany osobie, jaka osiągnęła najwyższy poziom wiedzy lub umiejętności w jakiejś sferze.
Mianem takim określa się także wykwalifikowanego pracownika, jaki pełni nadzór nad wytwórczością w konkretnym wydziale.

Spawacz

Autor: NAVFAC
Źródło: http://www.flickr.com
Ażeby uzyskać stopień mistrza, powinno się mieć: tytuł czeladnika, co najmniej 6 – letnie zawodowe doświadczenie i wykształcenie przynajmniej zawodowe. Po skończeniu kursu pedagogicznego dla mistrzów, może nauczać praktykantów oraz przygotować ich do zawodu. Jednostka będąca mistrzem powinna charakteryzować się głównie: doskonałą organizacją pracy, zawziętością w dążeniu do celu i umiejętnością pracy w teamie. Osoby z tytułem mistrza mogą pracować w różnego typu warsztatach czy też zakładach produkcyjnych. Częstokroć zdarza się, iż mistrz będzie miał do czynienia z przeróżnego typu chemikaliami, stąd miejsce pracy musi być dobrze wentylowane.
Kubek termiczny Bodum

Autor: homard.net
Źródło: http://www.flickr.com
Mistrz produkcji to osoba odpowiedzialna za wykonanie tzw. planu produkcyjnego na swej zmianie. Pracownik ten odpowiada za dobrą jakość towaru, wydajność, punktualność realizowania zadań. Osoba na owym stanowisku zajmuje się również Zarządzaniem ludzkimi zasobami oraz współdziała z pozostałymi działami w celu zabezpieczenia realizacji planów wytwórczych. By zostać mistrzem zmianowym powinno się mieć co najmniej kilkuletnie doświadczenie na analogicznym stanowisku w jednostce wytwórczej.

Pretendent na to stanowisko musi posiadać także umiejętność obsługi komputera a także powinien znać obcy język co najmniej na komunikacyjnym poziomie.

Jeżeli masz ochotę odkryć więcej danych na ten temat – odsyłam do linka (http://www.certo.waw.pl/jak-zalozyc-spolke-przez-internet/), ponieważ tam są wartościowe fakty omawiające prezentowany wątek.

Od aspiranta na stanowisko nadmienionego mistrza produkcji oczekuje się także znajomość nowoczesnych instrumentów wspierających zarządzanie produkcją.