Jakie usługi oferuje popularna od kilkudziesięciu lat polska firma Kofax?

Nie tylko słuchacze szkół wyższych wielokrotnie muszą używać tego typu narzędzia jak XERO. Mogłyby być one wykorzystywane wszędzie tam, gdzie jest jakiś komputer.

kofax polska

Autor: Maria Elena
Źródło: http://www.flickr.com
W urzędzie czy w domu prywatnym.
W naszym kraju funkcjonuje spółka, która już w 1991 roku stwierdziła potencjał takiego narzędzia i od takiego czasu zajmują się sprzedażą, dzierżawieniem oraz serwisowaniem kserokopiarek. Należałoby jednak wspomnieć, że możliwości tej firmy znacznie przerastają wymienione usługi. Można by nadmienić, że są to narzędzia stuprocentowo profesjonalne oraz w wypadku tych nowych, mogłyby być wycenione nawet powyżej 60.000 tysięcy zł. Dlatego też spółka Kofax Polska oferuje dzierżawę urządzeń, dzięki czemu Klient vsc tajemniczy klient płaci jedynie za używania kserokopiarki, bez konieczności realnego jej zakupu. Przed przekazaniem urządzenia podpisywana jest zawsze umowa, w której wymieniona korporacja zobowiązuje się do utrzymywania narzędzia w pełnej sprawności.
Jeżeli będzie miała miejsce taka konieczność, zarówno umowę, jak i samą kserokopiarkę można by zmienić na inny model. Najczęściej są one bardziej wydajne i korzystniej wyposażone. Jeżeli stosowane przez nie surowce eksploatacyjne odróżniają się od tych wyprodukowanych do obecnego sprzętu, firma Kofax Polska dostarcza również te surowce (przy czym z wyłączeniem papieru) oraz zapewnia stałą obsługę serwisową.

Jeśli wciąż masz zastrzeżenia w odniesieniu do rozpoczęcia współpracy z tą spółką, to być może przekona Cię fakt, że firma Kofax współpracuje z tego typu podmiotami czy też instytucjami jak Nestle Polska czy też Wrocławskie Mieszkania Spółka z o.o..