Jak uczelnie wyższe edukują przyszłych pedagogów i dlaczego tak ważnym punktem bywa dla nich sposób pracy z dzieckiem upośledzonym

Obecnie ogromną wagę przywiązuje się do właściwego i jak najlepszego wykształcenia młodzieży. Wyżej rzeczony fakt potwierdzają chociażby liczne reformy systemu kształcenia przeprowadzane przez kolejne rządy.

Wrocławska szkoła wyższa

Autor: Laurie Sullivan
Źródło: http://www.flickr.com
W centrum zainteresowania znajdują się nie tylko pierwszaki, które są w pełni zdrowymi dziećmi, lecz także te z niepełnosprawnością ruchową oraz umysłową. O ile uczniowie z problemami w poruszaniu się posiadają szansę zdobycia zawodu (np. grafika), o tyle licealistom upośledzonym umysłowo grozi brak zatrudnienia, a co za tym idzie, wykluczenie społeczne.

W zmianie takiej mało optymistycznej wizji wielki udział mają uniwersytety. Zaangażowani tam wychowawcy nierzadko przeprowadzają własne badania, a ich wyniki pozwalają przeorientować, a może nawet zakwestionować wybrane teorie pedagogiczne. A poza tym profesorzy ciągle śledzą wszystkie nowinki, a zdobytą w ten sposób wiedzę przekazują kolejnemu pokoleniu. Zresztą praca nie kończy się na prowadzeniu ćwiczeń i lekturze fachowej literatury. Należy jeszcze tak ułożyć program studiów, aby jak najlepiej odpowiadał wymogom, jakie niesie ze sobą postęp cywilizacyjny.

Aby przekonać się, że pracownicy uniwersyteccy nie zasypiają gruszek w popiele, wystarczy wybębnić na klawiaturze notebooka np. hasło oligofrenopedagogika Wrocław – wrocławska pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną – i w taki oto szybki sposób zapoznać się z propozycją edukacyjną, jaką w obecnym roku akademickim przygotowała konkretna szkoła wyższa we Wrocławiu, czyli stolicy Dolnego Śląska. program do urlopów nauki może być realizowany w formie stacjonarnej albo

Studenci

Autor: COD Newsroom
Źródło: http://www.flickr.com

niestacjonarnej, a nawet na studiach podyplomowych. Jednakże w tym ostatnim przypadku należy w dziekanacie przedłożyć dokument potwierdzający ukończenie studiów magisterskich.

Szkoła wyższa we Wrocławiu, podobnie zresztą jak każda inna uczelnia w w Polsce, bywa zmuszona ułożyć taki program, który będzie uwzględniał również obecne uwagi zgłaszane przez dyrektorów szkół specjalnych. Pomimo tego że oligofrenopedagogika już od dawna pozostaje oddzielną dziedziną pedagogiki, to oczywiście sama także się rozwija i być może w przyszłości w jej obrębie zostaną dokonane ekstra podziały. Te wszystkie zabiegi są o tyle istotne, że zapewniają osobom upośledzonym lepszy start w dorosłość. A sami absolwenci pedagogiki specjalnej wcale nie muszą pracować w szkołach średnich – ich wiedza i kwalifikacje są potrzebne także w specjalnych placówkach, które zajmują się niesieniem pomocy osobom ze wspomnianymi ułomnościami.