Hipoteczna renta – co powinno się robić, żeby nie stracić na dożywociu

Na polskim rynku oferowany jest produkt pod mianem „dożywotnia hipoteczna renta” (lub podobną), skierowany do seniorów – posiadaczy nieruchomości. Niesie on jednakże za sobą nie jedynie korzyści, ale również niebezpieczeństwo.
Budowa umowy o dożywotnią rentę hipoteczną, która dostępna jest w ofercie kilku spółek, oparta jest na przepisach kodeksu cywilnego o dożywociu a także (zależnie od oferty) rencie.

zszywacz

Ogólnie renta hipoteczna polega na przeniesieniu prawa własności nieruchomości na spółkę w zamian za wypłatę seniorowi dozgonnej renty oraz zapewnienie mu prawa mieszkania w przekazanej posiadłości (hipoteka zwrotna). Ważne jest, iż spółka nabywa prawo do posiadłości od razu z momentem nawiązania umowy. Dotychczasowy właściciel zostaje tylko korzystającym z budynku oraz uprawomocnionym do świadczeń . Posiadłość nie może już zostać przez niego zbyta, nie staje się też przedmiotem dziedziczenia. Tym bardziej powinno się więc przed zawarciem umowy sprawdzić, jakie będą nam przysługiwać uprawnienia oraz ograniczenia dotyczące zamieszkiwania a także dysponowania posiadłością oraz jakie są zabezpieczenia wypłaty renty. Ważne, ażeby w umowie znalazły się postanowienia, jakie uregulują reguły korzystania z nieruchomości. Na przykład jeśli dożywotnik będzie pragnął wydzierżawić mieszkanie albo jego część, musi zadbać o to, aby takie uprawnienie zostało założone w umowie. Zawarcie umowy wynajmu lub podnajmu będzie bowiem wymagało zgody a także udziału spółki jako posiadacza posiadłości (rzuć okiem na stronę funduszhipoteczny.pl). Wszystkie kwestie powiązane ze swobodną eksploatacją mieszkania czy przeprowadzaniem remontu powinny także zostać uporządkowane w umowie.
renta hipoteczna

Autor: John Menard
Źródło: http://www.flickr.com
hipoteka zwrotna

Autor: Gage Skidmore
Źródło: http://www.flickr.com
Pamiętajmy także o kosztach ubezpieczenia posiadłości – te w proponowanych na rynku umowach z reguły obciążają dożywotnika. Warto więc zagwarantować sobie prawo (zobacz usługi notariusz Warszawa Bielany) wyboru ubezpieczyciela.

Umowa winna też wprost ujmować, czy i na jakich warunkach realne będzie korzystanie z wnętrza przez innych lokatorów, przykładowo osoby bliskie dożywotnika. Hipoteka zwrotna bywa dobrym rozwiązaniem, jednakże musimy uważać na to co parafujemy.