Funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych, czyli przejrzyście o rynku Forex – przeczytaj najnowsze nowinki

Giełda Papierów Wartościowych w dużej grupie osób wzbudza ogromne emocje. To właśnie giełda postrzegana jest jako szansa na zdobycie zaskakująco dużych pieniędzy. Trzeba jednak pamiętać, że gra na niej wiąże się z ogromnym ryzykiem. Aby w ogóle był cień szansy na zarobienie niemałych pieniędzy, trzeba posiadać odpowiednią wiedzę. A pojęć do opanowania jest mnóstwo.

Wśród zagadnień, które opanować musi każdy, kogo interesuje giełda wymieniany jest Forex. Forex to nic innego jak rynek o charakterze walutowym, który umożliwia na

analiza wahań

Autor: Allan Ajifo
Źródło: http://www.flickr.com

odbywającą się non stop wymianę walut. Forex czynny jest przez całą dobę i używany intensywnie przez rządy rozmaitych państw, banki, oraz inwestorów o różnej wielkości. Bez rynku Forex giełda nie byłaby w stanie działać. To właśnie z tego powodu pojawił się na rynku usług giełdowych fachowiec, który określany jest mianem Forex broker lub – zamiennie – broker Forex – kliknij tu.

Forex broker – lub mówiąc nieco inaczej – broker Forex to fachowiec, który na polecenie klienta obsługuje właśnie rynek walutowy. Obsługa rynku Forex prowadzona jest poprzez działające błyskawicznie łącza telefoniczne oraz rozbudowane systemy informatyczne. Także łącza informatyczne są wykorzystywane do tego, aby waluty mogły zostać na rynku Forex wymienione. Forex to obecnie największy rynek, jaki tylko funkcjonuje na świecie. Jego obroty określa się już nie w milionach, ale w bilionach dolarów amerykańskich. Rynek Forex ma naprawdę ogrom zalet. Przede wszystkim wyróżnia go bardzo duża płynność, która pozwala na kupowanie bądź sprzedaż waluty bez względu na to, jaką mamy porę dnia lub nocy. Problem może wystąpić tylko w przypadku zleceń specyficznych, ale znacznej mierze zależy to od brokera, który nad konkretną transakcją sprawuje osobisty nadzór.

Klienci indywidualni tak naprawdę nie uczestniczą w sposób osobisty w obrocie, który ma miejsce na rynku Forex. Do nich odnosi się tylko gra, które prowadzona jest na platformie nadzorowanej przez konkretnego brokera. Kurs, który jest podawany jest zawsze ustalany przez osobę brokera. Należy pamiętać, że może on być mniej lub bardziej podobny do kursu, który w danym momencie obowiązuje na rynku.

Kiedy będziesz potrzebować dodatkowego materiału dotyczącego tej kwestii, kliknij, a odnajdziesz więcej pomocy tutaj (www.efematic.pl/). One również będą wartościowe!

Trzeba pamiętać, że na rynku Forex na ogół rodzi się konflikt interesów, którzy odnosi się do samego brokera i jego klienta – więcej znajdziesz tu. Broker w wielu sytuacjach może bowiem mieć ochotę tak manipulować kursem podawanym klientowi, aby samemu zarobić na tym jak najwięcej. To właśnie z tego powodu tak ważne jest, aby zawód brokera na rynku Forex wykonywały tylko naprawdę uczciwe osoby, które potrafią takim pokusom się oprzeć. Jeśli będzie inaczej, to może okazać się, że klienci są tak naprawdę przez brokera, który ich obsługuje oszukiwani. A to jest wyjątkowo niekorzystna sytuacja tak naprawdę dla obu stron.