Co to jest ochrona danych osobistych oraz jakie to mogłyby być dane?

Jest to temat, o którym ostatnimi czasy coraz więcej się pisze oraz mówi. Wzrasta także świadomość ludności dotycząca prawa zabezpieczenia swoich danych osobistych. Także takich danych, które są powierzone podmiotom obcym.
Wedle ustawy RODO dane osobowe, to wszelkie dane, które dotyczą zidentyfikowanej lub prawdopodobnej do zidentyfikowania fizycznej osoby.

Witryna sklepowa

Autor: FaceMePLS
Źródło: http://www.flickr.com

Tego typu osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość ustalić możemy na podstawie identyfikacyjnego numeru lub ze względu na aspekty wyjątkowe, które definiują cechy takiej osoby. Są to cechy fizyczne i umysłowe, kulturowe, społeczne lub ekonomiczne. Dane osobowe czasem są to pojedyncze dane dla przykładu nr PESEL lub numer NIP, które pozwalają na odniesienie się do określonej osoby. W większej części wypadków pojedyncza informacja to nie będą dane osobowe, gdyż są one zbyt ogólne albo mogą być też zaszyfrowane. Dopiero zestawienie takich danych z dodatkowymi danymi zezwala na identyfikację konkretnej osoby.
granie w pasjansa na komputerze

Autor: Wikilogia
Źródło: http://www.flickr.com
ochrona danych

Autor: HazteOir.org
Źródło: http://www.flickr.com
Ochrona danych osobistych jest to ochrona danych, które tyczą się ludzi fizycznych przez podmioty, które dysponują tymi danymi.

Kiedy będziesz zdania, że zaprezentowany w tym serwisie post jest godny uwagi, kliknij tu, a przeczytasz więcej program do wystawiania faktur vat tego typu materiałów.

Zarówno chodzi tutaj o pojedyncze dane, które przedstawiają informacje osobowe, ale również o kompletne zbiory danych. Ten przymus wynika z zapisu regulacji prawnych, gdyż dowolna osoba jest uprawniona do zabezpieczenia danych osobowych. Jest to zabezpieczenie tego typu informacji przed ich wyciekiem, utratą albo przed niepowołanym dostępem. Ogólnie ujmując, jest to niedopuszczenie do takiej sytuacji, aby dane te nie przetwarzane były przez osoby, które nie są do tego uprawnione.

Regulacje o ochronie danych osobowych nie definiują konkretnego typu zabezpieczenia, ponieważ to co odnajdzie zastosowanie przykładowo w biurze rachunkowym, może nie być już skuteczne w dużej korporacji. Dobór odpowiednich zabezpieczeń zależny jest od danej firmy.